LogisticarTM-toimintamallin koekäyttö – riskitön investointi

 1. Asiakas saa Logisticar-ohjelmiston vuodeksi koekäyttöön.
 2. Logisticar-ohjelmisto sisältää mm:
  • Valmiin raportoinnin ostolle, myynnille, tuotannolle ja yrityksen johdolle
  • ABC-filosofian mukaisen ohjauspalvelun varastoihin ja tuotantoon, sekä varmuusvarastojen, tilauspisteiden ja osto / valmistuserien määrittelyn nimiketasolla
  • Ohjausarvojen automaattisen ylläpidon
  • Toimittaja- ja asiakasanalyysit, asiakaskohtaiset kannattavuudet kulujen jälkeen
  • Työkalut valikoiman hallintaan ja tuotepolitiikan ylläpitoon kaikissa varastoissa
 3. Asiakkaan henkilöstö saa tarvittavan koulutuksen Logisticarin käyttöön ja hyödyntämiseen tuloksen teossa. Koulutus koskee ostoa, tuotantoa, myyntiä ja johtoa.
 4. Logisticar-raporttien avulla määritellään yritys-, osasto- ja henkilötason tavoitteet tärkeimmille tunnusluvuille.
 5. LogisticarOHJAAJA-palvelussa Logisticarin asiantuntijat osallistuvat varastojen ohjausarvojen ylläpitoon ja seurantaan (varmuusvarastot, tilauspisteet, optimiosto- ja valmistuserät nimikkeittäin). Tämä tehdään yhdessä asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden kanssa. Logisticarin asiantuntijat vastaavat omalta osaltaan tulostavoitteiden saavuttamisesta.
 6. Yritysjohto ja vastuuhenkilöt saavat säännöllisesti Logisticarin asiantuntijoiden laatiman LogisticarHUOLTO-raportin, missä analysoidaan poikkeamat tavoitteista ja laaditaan suositukset korjaavista toimenpiteistä millä tavoitteet saavutetaan.

Logisticar koekäytön hyödyt

 • Koko yritys saa yhteneväisen, valmiin Logisticar-raportointiohjelman, millä korvataan itsetehdyt Excel-raportit tai vastaavat. Logisticar raportoinnin ja ohjelmiston kehittämiseen on 20 vuoden aikana osallistunut tuhansia toimitusketjunhallinnan parissa työskenteleviä esimiehiä ja tekijöitä
 • Asiakas saa Logisticarin henkilöstön ammattitaidon käyttöön vuodeksi koko toimitusketjun hallintaan
 • Selkeät tavoitteet ja mittarit koko yrityksen henkilöstölle
 • Nimikekohtaiset varastojenohjausarvot kuntoon ja automaattiseen päivitykseen
 • Valikoimanhallinta ja tuotepolitiikka saatetaan ajan tasalle Logisticarin kehittämällä tavalla
 • Yritys saa käyttöön ABC-filosofiaan perustuvan toimintamallin, jolloin keskitytään tärkeisiin asioihin ja rutiinityön määrä vähenee
 • Asiakkaan tarpeisiin mukautuva raportointi
 • Logisticarin vastuuhenkilö vastaa omalta osaltaan, että tulokset saavutetaan
 • Yritys saa kilpailijoita paremman informaatio, materiaali ja rahavirtojen hallinnan
 • Riskitön investointi tulostakuulla.

Tehosta yrityksesi toimitusketjua ja ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Riskitön IT-investointi ensimmäisenä Euroopassa Logisticarilta!

Takuutuotto 10 %,
tavoitetuotto 50 % - 100 %

Asiakkaana saat Logisticar -ohjelmiston ja koko yrityksemme ammattitaidon vuodeksi käyttöön kuukausivuokralla. Mikäli tunnusluvut eivät parane, niin Logisticar palauttaa kuukausimaksut ja maksaa sitoutuneelle pääomalle 10 % koron.

Lue lisää

SOITA MEILLE, kerromme mielellämme lisää
040 0645 341