Oston mittarit ja tavoitteet tuovat tulosta

Oston mittarit ja tavoitteet tuovat tulosta

Kysyttäessä keneltä tahansa, miksi mittareita pitää olla, saa hyvin selkeän vastauksen: jotta tiedetään mikä on tilanne.

Nykyään ei enää riitä tieto siitä, mikä tilanne on, vaan olennaisempaa on tietää mikä tilanteen pitäisi olla. Ja erityisesti tieto siitä, tehdäänkö oikeita asioita strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen.

Tärkeintä on mitata tavoitteiden kannalta oikeita asioita

Bisneksessä riittää mittareita mitä moninaisimpiin tarkoituksiin: työhyvinvoinnin, talouden ja tuotannon mittareista, aina laadukkaiden liidien ja asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen mittareihin. You name it! Mittaaminen on digitalisoitumisen myötä helpompaa kuin koskaan aiemmin. Haasteeksi voikin muodostua mittareiden puutteen sijaan se, miten valitsee juuri ne oikeat mittarit niin työntekijä- kuin yritystasolla.

Etenkin, jos puhutaan myynnistä ja myynnin kehittämisestä, niin silloin mittareita kyllä riittää. On kate-eurot, kate-%, tapaamisten lukumäärä, asiakaskannattavuus, palvelutaso, menetetyt ja saadut kaupat. Tässä vain muutamia esimerkkejä.

Mutta oston mittarit ja tavoitteet?

Miten mitataan ostotoiminnan suoriutumista tehtävistään aikana, jolloin sisäinen kustannustehokkuus korostuu kilpailun määrittäessä hintatason? Koko tilaus-toimitusketjun suorituskyvystä puhumattakaan. Tähän me logisticarilaiset haluamme, että yritykset kiinnittävät enemmän huomiota konkreettisin toimenpitein.

Kun asiat menevät hyvin, niin ostoa ei muisteta lainkaan. Mutta kun tuotanto pysähtyy komponenttien puutteen vuoksia tai prosessi hyytyy raaka-aineiden loputtua, on oksat pois. Tulee turhaa hässäkkää, rahaa palaa, palvelutaso heikkenee, asiakkaat ovat tyytymättömiä, kannattavuus laskee ja maine saa kolauksen.

Mittarit ohjaavat ja kehittävät ostotoimintaa

Suuressa osassa yrityksiä oston toimintaa mitataan edelleen varastonkierron mittareilla eli keskitytään vain kiertonopeuden optimointiin ja varastojen sitovien pääomien minimointiin. Ja ainoa asia mistä keskustellaan, on varastojen arvon laskeminen. Jos ei ole toiminnan tavoitteita tukevia mittareita, nykytilanteen analysointi on vaikeata ja samalla pohja toiminnan kehittämiselle putoaa pois. Siksi Logisticarin toimintamalli perustuu oleellisen oivaltamiseen tavoitteiden kannalta. Aluksi analysoimme kaiken tarvittavan datan, jota sitten hyödynnämme oston konkreettisten tavoitteiden ja niiden mukaisten mittareiden määrittämisessä.

Annetaan myös oston loistaa

Liiketoiminnan tavoitteita tukevien mittareiden avulla osto voi näyttää kuinka hyvin se voi toimia. Osoittaa, että oikeita tavaroita löytyy oikeaan aikaan niin varastosta kuin myymälöistä, palvelutaso huiputtaa lähes 100 %:a, ylivarastoa ei ole – ja mikä parasta päivittäiset rutiinit tehdään tehokkaasti ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneina. Kun mittarit näyttävät hyviltä, osto voi olla ylpeä saavutuksistaan. Emmekö me halua suoda kollegoille sitä iloa ja motivaatiobuustia, jota työssä onnistuminen antaa meille kaikille?

Toki täytyy muistaa, että mittaaminen ei saa olla itseisarvo, mutta yhdessä määritellyt tavoitteet, niille määritellyt mittarit ja mittareihin sidottu palkitseminen ovat parhaimmillaan aidosti toimintaa ohjaavia tekijöitä.

Tämän hetken menestyvissä yrityksissä tulokset tehdään yrityksen sisäisellä tehokkuudella eli osaavilla ja sitoutuneilla ostajilla, jotka hallitsevat koko toimitusketjun kiemurat.

Blogin kirjoittaja Janne Haverinen toimii toimitusketjun hallinnan konsulttina sekä valmentaa ja kouluttaa eri alojen asiakkaita tehostamaan informaatio-, materiaali- ja rahavirtoja abc-filosofian pohjalta. Vapaa-aikanaan hän harrastaa mm. rata-autoilua. Jannen tavoittaa puhelimitse 050 360 8689, sähköpostitse ja LinkedInistä.

Leave a reply

Haluatko lisätietoa?

Jätä meille soittopyyntö alla olevalla lomakkeella. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen tai katsoa katsoa kaikki yhteystiedot.

Yhteystiedot

Logisticar Oy

050 318 2000
info@logisticar.fi
www.logisticar.fi

Niittytie 13 A
01300 Vantaa

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

*Logisticarin uutiskirje ilmestyy noin kolme kertaa vuodessa. Uutiskirje käsittelee ajankohtaisia alalta sekä vinkkejä toimitusketjun tehostamiseen.

Yhteystiedot

Logisticar Oy

050 318 2000
info@logisticar.fi
www.logisticar.fi

Niittytie 13 A
01300 Vantaa

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

*Logisticarin uutiskirje ilmestyy noin kymmenen kertaa vuodessa. Uutiskirje käsittelee ajankohtaisia alalta sekä vinkkejä toimitusketjun tehostamiseen.Laske kustannussäästösi!

Haluatko tietää, paljonko yrityksesi säästäisi Logisticar-toimintamallin avulla? Selvitä kustannuslaskurin avulla ja ota yhteyttä. 2020-luvun menestyjät tehdään nyt!
  
Haluan selvittää kustannussäästöni!