Tietosuojaseloste

Logisticar Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Logisticar Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

PR-Logisticar Oy
Niittytie 13 A
01300 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veli-Pekka Kyllönen
veli-pekka.kyllonen@logisticar.fi
Puh. +358 45 311 1440

3. Rekisterin nimi

Logisticar Oy:n asiakasrekisteri
Käsittelijä: Adsotech Finland Oy
Rekisterin sijainti: DataCenter Finland Oy Espoossa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Logisticar Oy:n asiakasrekisterin käsittelyn tarkoitus on Logisticarin ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden solmiminen, hoitaminen ja ylläpitäminen. Henkilötietoja voidaan käyttää tietosuoja-asetusten perusteella myös suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja asetuksen perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Rekisterin pitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Rekisterin pitäjän yhteistyökumppaneiden liiketoimintatapahtumien dokumentointiin, laskutukseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja yrityksen potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja niissä työskentelevistä henkilöistä, joiden kanssa yritys asioi markkinointi-, myynti-, asiakaspalvelu- ja huoltotoiminnoissa.

Henkilöistä tallennetaan soveltuvin osin seuraavia tietoja:

a) Henkilön etunimi, toinen etunimi, sukunimi
b) Henkilön puhelinnumero esim. ohivalinta ja Mobiilinumero
c) Henkilön sähköpostiosoite, Skype osoite
d) Titteli, osasto, yritys, salutaatio, esim. Herra, Ekon.
e) Asiakashistoria (esim. yhteydenotot)
f) Markkinointiluvat ja -kiellot
g) Mahdolliset asiakkaan antamat muut tiedot

Henkilötietueeseen voidaan tallentaa tieto siitä, että henkilö on pyytänyt, ettei hänelle lähetetä postia. Mikäli henkilö on lopettanut yrityksessä, johon hänet on rekisteröity, hänet voidaan määritellä lopettaneeksi (retired) mutta tiedot kyseisestä henkilöstä voidaan pitää edelleen rekisterissä, koska hän on saattanut olla osallisena erilaisissa sopimuksissa ja liiketoiminnan tai lain mukaan tiedot henkilöstä on säilytettävä tietyn ajan, esim. sopimuksen voimassaolon ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Rekisterin pitäjän tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterin pitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän päämiesten tietojärjestelmistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Logisticar Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen ja varmuuskopioiden säilytyspaikat ovat: Datacenter Finland Oy (Tekniikantie 14, 02150 Espoo) sekä Adsotech Finland Oy (Piispanportti 5, 02240 Espoo).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Rekisterinpitäjän rekisteriä käyttävällä henkilöllä on käyttäjätunnus ja salasana. Nämä tiedot ohjaavat ja rajoittavat henkilön oikeuksia käsitellä tietoja. Rekisterinpitäjä voi rajata henkilön oikeuksia tallentaa, muuttaa ja lukea tietoja.
Jokainen järjestelmään sisäänkirjautuminen rekisteröidään. Samoin rekisteröidään esim. raporttien tulostaminen ja tietojen tulostaminen esim. Excel -muotoon. Lokitietojen avulla voidaan havaita jos käyttäjä on esim. tulostanut henkilötietoja massatulostuksena.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterin pitäjän rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna Rekisterin pitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Varmuuskopiot
Rekisteristä otetaan päivittäin varmuuskopio. Kopioita säilytetään 3-30 vrk.
Kopioiden säilytyspaikat ovat: Datacenter Finland Oy (Tekniikantie 14, 02150 Espoo) sekä Adsotech Finland Oy (Piispanportti 5, 02240 ESPOO).

12. Evästeet

Logisticarin kotisivut käyttävät evästeitä, joiden avulla selain tallentaa käyttäjän laitteelle syötettyjä tietoja ja asetuksia. Logisticar käyttää evästeitä kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen esimerkiksi verkkosivujen kehittämiseen sekä uudelleenmarkkinointiin.

Haluatko lisätietoa?

Jätä meille soittopyyntö alla olevalla lomakkeella. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen tai katsoa katsoa kaikki yhteystiedot.

Yhteystiedot

Logisticar Oy

050 318 2000
info@logisticar.fi
www.logisticar.fi

Niittytie 13 A
01300 Vantaa

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

*Logisticarin uutiskirje ilmestyy noin kolme kertaa vuodessa. Uutiskirje käsittelee ajankohtaisia alalta sekä vinkkejä toimitusketjun tehostamiseen.

Yhteystiedot

Logisticar Oy

050 318 2000
info@logisticar.fi
www.logisticar.fi

Niittytie 13 A
01300 Vantaa

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

*Logisticarin uutiskirje ilmestyy noin kymmenen kertaa vuodessa. Uutiskirje käsittelee ajankohtaisia alalta sekä vinkkejä toimitusketjun tehostamiseen.Laske kustannussäästösi!

Haluatko tietää, paljonko yrityksesi säästäisi Logisticar-toimintamallin avulla? Selvitä kustannuslaskurin avulla ja ota yhteyttä. 2020-luvun menestyjät tehdään nyt!
  
Haluan selvittää kustannussäästöni!